Kandidat – Milena Milić

Dana 16.7.2019. sa početkom u 10.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Milene Mil Ekonomska opravdanost plantažnog gajenja lekovitog bilja“.

Pozovite nas