Kandidat – Milena Jović

Dana 20.3.2019. sa početkom u 10.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milene Jović Ocena ekološke održivosti turizma u Specijalnom rezervatu Zasavica.

Pozovite nas