Kandidat – Milana Jelenković

Dana 14.10.2020. sa početkom u 12.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Milana Jelenkovića Električna vozila – ekološke prednosti i mane.

Pozovite nas