Kandidat – Milan Ercegovac

Dana 23.9.2016. sa početkom u 10.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Milana Ercegovca pod naslovom „Rekultivacija pepelišta Kostolac„.

Pozovite nas