KANDIDAT – MILAN BEKČIĆ

Dana 10. jula 2017., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Milana Bekčića, pod naslovom „Upravljanje električnim i elektronskim otpadom u Srbiji“.

Pozovite nas