Kandidat – Mila Vukašinović

Dana 4.11.2015. sa početkom u 14.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Mile Vukašinović pod naslovomKapaciteti lokalnih zajednica u regionu Podrinja za upravljanje rizicima od prirodnog hazarda“.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Pozovite nas