KANDIDAT – MILA VUKAŠINOVIĆ

Dana 07.11.2016., sa početkom u 10:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje MILE VUKAŠINOVIĆ iz Beograda, pod naslovom „Uticaj dužine trajanja ophodnje na vezivanje ugljenika u šumskim ekosistemima na primeru gazdinske jedinice Ninaja-Koznik“.