KANDIDAT – MIHAIL DIMOVSKI

Dana 11.12.2015., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata MIHAILA DIMOVSKOG, diplomiranog pravnika iz Skoplja, pod

nazivom „Analiza uloge krivičnog prava u zaštiti životne sredine sa posebnim osvrtom na usaglašenost Krivičnog zakona Srbije sa EU Direkftivom 2008/99/EC“.

Izveštaj o master radu

Pozovite nas