Kandidat – Mesud Adžemović

Dana 28. februara 2017., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Mesud Adžemović iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Ekološke determinante ekonomije u preoblikovanju ekološko-ekonomskih instrumenta zaštite životne sredine“.
 
Pozovite nas