Kandidat – Martina Vojnović

Dana 18.4.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Martine Vojnović pod naslovom „Bioremedijacija otpadnih voda rafinerija nafte„.

Pozovite nas