Kandidat – Marko Vujičić

Dana 12.4.2019. sa početkom u 10.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Marka Vujičića Model upravljanja otpadom na području opštine Prijedor po konceptu – Zero Waste.