Kandidat – Marko Perišić

Dana 22.3.2017. sa početkom u 09.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Marka Perišića pod naslovom Degradacija zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac.

Pozovite nas