Kandidat – Marko Miljković

Dana 23.09.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Marka Miljkovića „Modeli upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva u cilju smanjenja negativnih uticaja na aspekte životne sredine.

Pozovite nas