Kandidat – Marko Mihajlović

Dana 28.12.2017. sa početkom u 10.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Marka Mihajlovića pod naslovom Biodiverzitet divljači i održivi razvoj lovstva u Srbiji.

Pozovite nas