Kandidat – Marko Lazarević

Dana 4.12.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Marka Lazarevića Skladištenje reciklažnog olova u rudničkim oknima.