Kandidat – Marko Ilić

Dana 12.10.2018. sa početkom u 10.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Marka Ilića Polinatori i opstanak biodiverziteta.

Pozovite nas