Kandidat – Marko Grbović

Dana 20.3.2019. sa početkom u 11.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Marka Grbovića Revitalizacija reke Nadel.

Pozovite nas