Kandidat – Marko Dinić

Dana 27.1.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Marka Dinića pod naslovom Sanacija odlagališta jalovine u RMU Soko – Sokobanja.

Pozovite nas