KANDIDAT – MARIO OPRIČIĆ

Dana 31.10.2015., sa početkom u 10:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata MARIA OPRIČIĆA, diplomiranog analitičara zaštite životne sredine iz Vršca, pod nazivom Analiza ekoloških i energetskih karakteristika agroenergetskog useva Miscanthus x giganteus.

Pozovite nas