Kandidat – Marina Vujović

Dana 10.2.2017. sa početkom u 13.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marine Vujović pod naslovom Remedijacija šumskih ekosistema na planini Tara.

Pozovite nas