Kandidat – Marija Stojanović

Dana 23.9.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marije Stojanović pod naslovom „Identifikacija i tretman otpadnih voda seoskog naselja „Deonica“.

Pozovite nas