Kandidat – Marija Panić

Dana 19.07.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marije Panić „Procena rizika od katastrofalnih nepogoda na primeru privrednog društva Protein d.o.o. iz Toraka.

Pozovite nas