Kandidat – Marija Malenović

Dana 19.7.2021 sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marije Malenović Stanje vodnih resursa na području Kraljeva.

Pozovite nas