Kandidat – Marija Jorgić

Dana 2.7.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marije Jorgić Tretman i prečišćavanje otpadnih voda u cilju smanjenja kontaminacije zemljišta i površinskih voda u Republici Srbiji.

 

Pozovite nas