Kandidat – Marija Jeremić

Dana 7.12.2017. sa početkom u 14.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marije Jeremić pod naslovom „Zagađenje zemljišta teškim metalim u Sevojnu“.

Pozovite nas