Kandidat – Marija Bulatović

Dana 23.2.2021. sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Marije Bulatović Analiza postojećeg stanja i model upravljanja opasnim otpadom u opštini Aranđelovac.

Pozovite nas