Kandidat – Maja Stojanović

Javna odbrana master rada kandidatkinje Maje Stojanović pod naslovom  “VALORIZACIJA POTENCIJALA PARKA PRIRODE GOLIJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA“ održaće se u utorak 17.12.2019. godine sa početkom u 11:30 u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Pozovite nas