Kandidat – Maja Martinović

Dana 12.10.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Maje Martinović Unapređenje životne sredine opštine Ivanjica.

Pozovite nas