KANDIDAT – MAJA GARIĆ

Dana 09.11.2015., sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje MAJE GARIĆ, diplomiranog analitičara zaštite životne sredine iz Beograda, pod nazivom „Ekstremne vremenske prilike i hronične nezarazne bolesti na području grada Beograda“.
 
Pozovite nas