Kandidat – Maja Bajić

Dana 8.4.2021 sa početkom u 12.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Maje Bajić Uloga biološkog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u zaštiti životne sredine.

Pozovite nas