Kandidat – Lazara Vukadinović

Dana 20.07.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u kabinetu za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana master rada   „Aerozagađenje u urbanim sredinama, studija slučaja kvaliteta vazduha 2017-2021 godina“, kandidata Lazara Vukadinovića.

Pozovite nas