Kandidat – Lazar Stanisavljević

Dana 27.3.2018. sa početkom u 10.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Lazara Stanisavljevića pod naslovom Ocena stanja prirodnih resursa na području predela izuzetnih odlika Vlasina.