Kandidat – Lazar Prčić

Dana 18.5.2021 sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Lazara Prčića Seizmički hazard i njegov uticaj na balkansko poluostrvo.