Kandidat – Lazar Pališaškog

Dana 1.10.2019. sa početkom u 12.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Lazara Pališaškog Cirkularni model upravljanjem elektrostatičkim pepelom u Srbiji.

Pozovite nas