Kandidat – Lana Srdić 

Dana 24.6.2021 sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Lane Srdić Sprovođenje CITES konvencije.