Kandidat – Kristina Bajić

Dana 25.6.2020. sa početkom u 12.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kristine Bajić Karakteristike biljnih vrsta pogodnih za fitoremedijaciju.

Pozovite nas