Kandidat – Katarina Švraka

Dana 25.6.2020. sa početkom u 12.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Katarine Švraka Akvaponika – model proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Pozovite nas