KANDIDAT – KATARINA RANKOVIĆ

Dana 10. jula 2017., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje Katarine Ranković, pod naslovom „Monitoring kvaliteta vode, vazduha, buke i zemljišta na površinskom kopu Tamnava – Zapadno polje“.

Pozovite nas