Kandidat – Katarina Milošević

Dana 24.3.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Katarine Milošević pod naslovom „Način korišćenja zemljišta od erozije i klizišta na teritoriji opštine Kuršumlija.

Pozovite nas