Kandidat – Karkad Amjed

Javna odbrana master rada kandidata Karkad Amjed pod naslovom “DIZAJNIRANJE I PREDLOG PRIMENE OKVIRA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM U LOKALNIM BOLNICAMA U LIBIJI“ , održaće se u utorak 27.12.2019. godine sa početkom u 12:00 u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Pozovite nas