Kandidat – Jovana Slović

Dana 25.4.2017. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jovane Slović pod naslovom Merenje buke u Beogradu (opština Stari grad).