Kandidat – Jovana Pavlović

Dana 9.11.2015. sa početkom u 15.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jovane Pavlović pod naslovom „Prevencija, tretman i skladištenje opasnog industrijskog otpada u Republici Srbiji„.“

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Pozovite nas