Kandidat – Jovana Nikolovski

Dana 26.9.2016. sa početkom u 10.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jovane Nikolovski pod naslovom „Uticaj pesticida na akvatične ekosisteme i metodološki pristup rešavanja problema zagađenja.

Pozovite nas