Kandidat – Jovana Antonijevića

Dana 7.11.2018. sa početkom u 10.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Jovana Antonijevića Zelene površine oko parking prostora i tramvajskih traka.