Kandidat – Jovan Smiljković

Dana 21.04.2022. godine sa početkom u 11.30 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Jovana Smiljkovića „ Huso huso (Moruna).

Pozovite nas