Kandidat – Jovan Petrović

Javna odbrana master rada kandidata Jovana Petrovića pod naslovom „Osmatranje, praćenje i analiza režima leda na Dunavu tokom zime 2016/2017. godine“ , održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine sa početkom u 12h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.