Kandidat – Jovan Milivojević

Dana 24.05.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada  Gajenje autohtone rase svinja mangulica u zaštićenom prirodnom dobru „Bojčinska šuma“-agro ekonomski pokazatelji“ kandidata Jovana Milivojevića.

Pozovite nas