Kandidat – Jelena Zelić

Dana 9.9.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene Zelić Značaj mikroorganizama u bioremedijaciji zemljišta.

Pozovite nas