Kandidat – Jelena Zarković

Dana 15.10.2020. sa početkom u 13.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene  Žarković Reintrodukcija dabra u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica.