Kandidat – Jelena Todorović

Dana 1.3.2021 sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Jelene Todorović Degradacija životne sredine usled poplava 2014. godine na teritoriji opštine Paraćin i mere zaštite.

Pozovite nas